Algemene Voorwaarden Laserbrothers

 

Laserbrothers, een handelsnaam van I-AMS vof, hierna te noemen Laserbrothers, maakt met behulp van een lasersnijder producten uit diverse materialen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die we uitvoeren.

Een offerteaanvraag doen voor een opdracht

 • Via de website of via de mail is het mogelijk om een offerteaanvraag te doen. Telefonisch wordt er alleen informatie verstrekt.
 • Een opdrachtgever kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project.
 • Laserbrothers behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Tekenwerk & berekening van de prijs

 • Het tekenwerk dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd, in combinatie met de gekozen materialen, is bepalend voor de berekening van de lasersnijtijd.
 • Tekenwerk dient volgens de standaard sjablonen en aanwijzingen van de Laserbrothers website te worden opgemaakt.
 • Wanneer door onjuist aangeleverd tekenwerk (niet volgens de aanwijzingen op de Laserbrothers website) een te lage prijs is berekend in de offerte, kan Laserbrothers een nieuwe prijs berekenen. Laserbrothers moet dan wel aantonen op welke manier het tekenwerk onjuist is aangeleverd.
 • Wanneer na een akkoord op de offerte nieuw tekenwerk door de opdrachtgever wordt aangeleverd, heeft Laserbrothers de mogelijkheid om de verwerkingskosten te verhogen indien er meer dan 10 minuten extra werk nodig is om de nieuwe tekeningen te verwerken.
 • De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om het tekenwerk door Laserbrothers uit te laten voeren, op basis van een idee of een afbeelding. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op deze uitgewerkte tekeningen, tenzij anders overeengekomen.

Prijsopgave & levertijd

 • Voordat een opdracht wordt uitgevoerd, dient de opdrachtgever akkoord te geven op de prijsopgave die door Laserbrothers wordt overlegd. De prijsopgave kan gebeuren in de vorm van een offerte, een voorstel in een e-mail of zoals voorgesteld in een gesprek.
 • Laserbrothers geeft bij de prijsopgave ook een verwachting van de levertijd.
 • Na akkoord zal Laserbrothers de opdracht inplannen en de opdrachtgever op de hoogte stellen wanneer de opdracht geproduceerd is.
 • Laserbrothers zal zijn uiterste best doen om de verwachte levertijd waar te maken.
 • Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan Laserbrothers zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht:
  • De gekozen materialen zijn niet op voorraad of leverbaar
  • De machine is defect
  • Personeelsleden zijn ziek
  • Het tekenwerk dat is aangeleverd door de klant blijkt fouten te bevatten die vertraging veroorzaken

Auteursrecht & privacy

 • Laserbrothers zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om de opdracht uit te voeren.
 • Het auteursrecht van aangeleverde tekeningen blijft in handen van de ontwerper/ opdrachtgever.

Materialen & productiekwaliteit

 • Materialen:
  • Door de eigenschappen van het materiaal zijn kleine afwijkingen in het resultaat mogelijk. Materialen hebben een tolerantie in dikte en opbouw. Het kan zijn dat de laser niet door deze verdikkingen heen komt, waardoor het product soms net niet helemaal losgesneden is. Laserbrothers is niet verantwoordelijk voor mislukte onderdelen hierdoor. Wel doet Laserbrothers zijn best om alle onderdelen goed te leveren.
  • Een opdrachtgever mag er van uit gaan dat het materiaal voldoet aan de op de website van Laserbrothers genoemde kenmerken en kwaliteiten. Indien het materiaal niet voldoet, en de schade aantoonbaar niet door de opdrachtgever zelf is veroorzaakt, zal Laserbrothers in overleg met de klant naar een passende oplossing zoeken. Dit kan door middel van een korting op de overeengekomen prijs, of door het (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren van de opdracht.
  • In overleg kan een opdrachtgever zelf een product of materiaal aanleveren voor bewerking door Laserbrothers. In dat geval is Laserbrothers niet verplicht om de waarde van het product of materiaal te vergoeden wanneer het laserwerk onverhoopt niet goed gaat. Het aanleveren van een eigen product of materiaal is dus voor eigen risico.
 • Productiekwaliteit:
  • Na het lasersnijden is er aan de onderzijde van het materiaal terugslag te zien van het werkblad. Dit hoort bij het productieproces. De terugslag is op verschillende manieren te voorkomen. Dit geeft extra werk en daar wordt in overleg met de opdrachtgever extra tijd voor in rekening gebracht.
  • Na het lasersnijden is er op de kanten van het materiaal een zwarte rand zichtbaar. Afhankelijk van het materiaal is deze rand meer of minder zichtbaar. Dit hoort bij het productieproces en is niet te minimaliseren.

Annulering & retourzending

 • Na akkoord op de offerte, is het niet meer mogelijk een opdracht te annuleren.
 • Het is niet mogelijk een opdracht te retourneren, er wordt geen geld teruggegeven.

Levering

 • Laserbrothers zal de gelaserde onderdelen zo zorgvuldig mogelijk uit de machine halen en verpakken. Wanneer de volgorde of groepering van onderdelen van belang is voor de opdrachtgever, dient dit van tevoren te worden aangegeven.
 • Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om een opdracht op te halen of te laten verzenden.
 • Ophalen:
  • In het geval van ophalen wordt de opdracht door Laserbrothers samen met de opdrachtgever bekeken. Na goedkeuring wordt de opdracht meegenomen. Eventuele schade die ontstaat na het meenemen van het product wordt niet vergoed door Laserbrothers.
 • Verzenden:
  • In het geval van verzenden wordt de opdracht met een nader te bepalen partij verzonden. Laserbrothers is niet verantwoordelijk voor vertragingen van verzendingen. In geval van schade tijdens de verzending dient de opdrachtgever een foto te nemen voor en direct na het openen van de verpakking om de schade aan te tonen.
  • In het geval van verzenden dient te opdrachtgever direct na het openen van de verpakking te controleren of alles naar wens is gelaserd. Indien er fouten zijn gemaakt door Laserbrothers, dan wordt in overleg nieuw laserwerk verricht en zijn de nieuwe verzendkosten voor rekening van Laserbrothers.

Aansprakelijkheid & garantie

 • Laserbrothers is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik van de lasergesneden producten.
 • Het is eigen aan lasergesneden producten dat er scherpe randjes aan het materiaal kunnen ontstaan. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 • Het is eigen aan lasergesneden producten dat er roetranden aan het materiaal kunnen ontstaan. Dit gebeurt met name bij karton, hout en kurk, deze roetranden kunnen afgeven. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht voor worden genomen.
 • Laserbrothers is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.
 • In het eventuele geval dat Laserbrothers toch aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, dan kunnen de kosten die op Laserbrothers verhaald worden nooit hoger zijn dan het ex BTW factuurbedrag van de opdracht.
 • Laserbrothers geeft geen garantie op de geleverde producten.

Betalen

 • Indien de opdrachtgever niet via de internetkassa heeft betaald dient deze de factuur binnen 14 dagen te voldoen.